Goals

Några kundreflektioner om Matilda

Matilda planerar matsedeln i storköksverksamheter ner till portionsnivå   Minskat svinn och detaljerad styrning av näringsinnehåll. Kostplaneringssystemet Matilda hanterar de klassiska utmaningarna i en verksamhet med flera storkök, och tar samtidigt hänsyn till dagens alltmer komplexa krav på näringsriktighet och klimatpåverkan. ...

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

En julgåva som glädjer fler än anställda och kunder! I år har vi valt att ge en julgåva till Hand in Hand. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att skapa jobb! Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta på att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det...

Läs mer

Välja hållbara råvaror

Genom att kunna beräkna matens koldioxidavtryck så vet vi vilka råvaror som är hållbara. Då vi vet detta kan vi göra aktiva val och skapa recept och matsedlar som är hållbara både ur klimat- och hälsoperspektiv. Vi kan då säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för...

Läs mer

Årstidsanpassa menyer

Genom att laga mat på de råvaror som kan produceras i Sverige, både på land och i vattnet så främjar vi att jobba med hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att årstidsanpassa menyer så använder vi de råvaror som passar bäst för årstiderna i Sverige.

Läs mer

Märka maten

Genom att skapa recept och måltider som du sedan använder när du lagar maten kan du enkelt visa vad den maten du lagat innehåller. Du kan enkelt märka den mat du lagat och på så sätt kan du informera om vad maten innehåller och på så sätt kan de som...

Läs mer

Minimera svinn

Tillsammans med RISE, Hushållningssällskapet och Almi har vi utvecklat en app för att köket enkelt ska kunna jobba med att minska svinn. Målet är att laga rätt mängd mat och att maten som lagas skall hamna i magen. Detta är verktyget för dig som aktivt vill arbeta mot de globala målen...

Läs mer