Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR BÖRJAR GÄLLA 25 MAJ 2018

GDPR är ett aktuellt ämne just nu och även vi har arbetat med denna fråga för att göra det tryggt och enkelt för dig som kund. Det är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd som träder i kraft den 25:e maj 2018.

 

VAD ÄR GDPR?

GDPR, även kallat Dataskyddsförordningen, är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd som träder i kraft den 25:e maj 2018. Lagen ger alla privatpersoner starkare rättigheter om hur dess personuppgifter får bearbetas.

Det görs ingen skillnad mellan personuppgifter om individen är en privatperson eller i en professionell roll, det är fortfarande samma individ.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det är all information som är kopplad till en person såsom namn, foto, e-postadress, medicinsk information och datorns IP-adress med mera. Det kan även vara en blandning av information som tillsammans kan göra det möjligt att identifiera en person.

HUR PÅVERKAR DET MIG SOM KUND TILL FOODIT?

För att vi på Foodit ska kunna uppfylla de avtal vi har med er som kund måste vi spara uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet, en så kallad intresseavvägning. Vi behöver även kunna skicka ut information till utsedda ansvariga hos er i form av e-post för att kunna informera om kommande ändringar och uppdateringar i systemet som rör er. För att du som är kund till oss på Foodit ska känna dig trygg med hur vi behandlar din persondata kan du alltid begära att persondata tas bort eller anonymiseras (detta får ej förhindra uppfyllande av avtal mellan Foodit och kund).

HUR PÅVERKAR DET MINA KUNDER?

För att ni även ska vara trygga med hur vi hanterar era kunders persondata har vi tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal om er organisation inte har ett eget personuppgiftsbiträdesavtal. Hör av dig till din oss på tel: 031 – 704 17 98 för att få ett avtal skickat till er.

NÄR JAG ANVÄNDER MATILDA?

De delar i Matilda som hanterar personuppgifter är relaterade till Användare, Personregister eller Behörighetssystem.

Vi erbjuder personliga inloggningar mot en användarkatalog, till exempel Active Directory. Det tas fram på begäran som en kundanpassad integration.

NÄR JAG RINGER TILL SUPPORTEN?

Inkommande samtal registreras i samtalsloggar som kommer från vår teleoperatör. Här ses endast det telefonnummer som ringt in. Inkommande mail registreras i vårt ärendehanteringssystem.

Om någon önskar få sina uppgifter raderade går vi in och raderar/anonymiserar personen i ärendehanteringssystemet.