Foodit – Matilda och WWF – One Planet Plate

Foodit – Matilda och WWF – One Planet Plate

7/3 lanserade WWF, One Planet Plate. Ett enkelt sätt att göra skillnad – en måltid i taget!
Vårt kostplaneringssystem Matilda är ett av de verktyg som är godkända för att beräkna om måltiden uppfyller klimatkriteriet för One Planet Plate.

One Planet Plate är en  guide och en märkning av måltider. Både för dig som vill äta hållbart och för alla som vill servera hållbara måltider. One Planet Plate guidar dig till hållbara måltider som gynnar klimatet, den biologiska mångfalden – och din hälsa.

För att en måltid ska få märkas med ”One Planet Plate”-symbolen så får din måltid inte överskrida klimatkriteriet på 0,5 kg CO2-ekvivalenter. För att säkerställa detta kriterie så kan du använda vårt kostplaneringssystem Matilda vilket är godkänt av WWF. Matilda använder sig av klimatdatabasen från RISE för att beräkna hur stor klimatpåverkan din måltid har.
Förutom beräkningen av koldioxidekvivalenter så ska man också ta hänsyn till:
-Grönt ljus i Köttguiden
-Grönt ljus i Fiskguiden
-Biodiversitetsåtgärder (= ekologiskt) för viktiga fältodlade grönsaker –värna fjärilarna!

För att få använda symbolen så måste du räkna med godkänt beräkningsverktyg (Matilda), ha ett avtal med WWF samt att kontroller kommer göras.

Se mer information på WWFs hemsida.