Matilda gör det enkelt att:

De Globala Målen antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. ”Earth Overshoot Day” inföll rekordtidigt 2017, redan 2 augusti hade mänskligheten gjort av med budgeten av förnybara resurser. Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande.

För oss på Foodit är det viktigt att vara en del av lösningen. 
Vi arbetar aktivt med sex av dessa mål:

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

I Matilda kan du säkerställa att den mat du serverar är bra för hälsan. Matilda visar bl.a. vad maten innehåller och hur mycket energi det är i den. Matilda ser till att barnen i skolan får energi att lära sig räkna och skriva, hon ser till att du som är sjuk får mat som gör dig frisk och till dig som är äldre att du får den energi du behöver.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Foodit jobbar i teknikens framkant och försöker hela tiden skapa innovationer för att underlätta för att bygga upp en hållbar livsmedelsindustri och infrastruktur för denna.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

För att producera och konsumera hållbart kan du använda Matilda som hjälpmedel. Du får bl.a hjälp med att producera rätt mängd mat med ”rätt” innehåll. I Matilda får du hjälp att jobba med svinn av alla typer.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

För att veta hur maten påverkar klimatet kan du i Matilda mäta dess påverkan. Detta är en förutsättning för att sedan kunna jobba med att minska påverkan.

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Matilda kan du märka dina recept och måltider, du kan exempelvis MSC-märka dina fiskrätter då du lagar fiskrätter. Vi tror att allt fler människor vill göra skillnad och genom att vi erbjuder ett enkelt sätt att visa vad vi lagat så kommer vi också välja det som gör att vi bevarar och nyttjar de marina resurserna på rätt sätt.

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

I Matilda kan du märka dina recept och måltider, du kan exempelvis Eko-märka dina maträtter. Vi tror att allt fler människor vill göra skillnad och genom att vi erbjuder ett enkelt sätt att visa vad vi lagat så kommer vi också välja det som gör att vi skyddar och främjar ett hållbart nyttjande av ekosystemet.