Några kundreflektioner om Matilda

Några kundreflektioner om Matilda

Matilda planerar matsedeln i storköksverksamheter ner till portionsnivå

 

Minskat svinn och detaljerad styrning av näringsinnehåll. Kostplaneringssystemet Matilda hanterar de klassiska utmaningarna i en verksamhet med flera storkök, och tar samtidigt hänsyn till dagens alltmer komplexa krav på näringsriktighet och klimatpåverkan.

 

Organisationer med flera storkök, framför allt offentliga verksamheter inom kommuner och landsting, står hela tiden inför utmaningen att kombinera näringsriktig och smakrik mat med hårda kostnadskontroller.

Därtill kommer nya krav på minskad klimatpåverkan, samt allt högre förväntningar på alternativa och varierade måltider.

Foodits kostplaneringssystem Matilda hjälper organisationen att ta kontroll över alla de parametrar som dagens moderna måltidsverksamheter måste ta hänsyn till.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm började använda Matilda för drygt ett år sedan. Idag planeras varje dag mer än 3000 portioner för de totalt 53 olika förskoleköken som ingår i förvaltningen.

– Tidigare fanns det ingen gemensam struktur för de olika förskolornas matsedlar. Det gjorde det omöjligt att från centralt håll säkerställa att den mat som serverades i alla lägen levde upp till kraven om näringsriktighet. Med Matilda får vi en helt annan trygghet och kvalitetssäkring. Vi har en gemensam matsedel för alla köken. Matilda anpassar sedan recepten för varje kök utifrån hur många barn och vuxna som ska äta där just den dagen. Det leder till minskat svinn och en bättre kontroll över den kost som serveras, säger Ann-Kristin Svensson, projektledare för implementeringen av Matilda i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Genom Matilda kan verksamheten också skräddarsy sina beställningar och göra detaljerade prisberäkningar. Något som gett Marks kommun en helt ny kontroll över totalt 47 olika kök.

– Vi använder Matilda i olika grad inom förskola, skola och äldreomsorg, samt även till kommunens LSS-verksamhet. Genom Matilda hanterar vi råvaror och prislistor, bygger matsedlar, näringsberäknar, samt gör alla beställningar. Vi har även kylda matlådor som vi sköter genom Matilda, säger Katarina Valeria Petersson, verksamhetschef på kost- och städservice på Marks kommun.

 

Genomsyras av kompetens och engagemang

Ett alltmer individanpassat samhälle ställer idag högre krav på enskilda lösningar, som till exempel vegetariska menyer och allergianpassade alternativ. Genom Matilda är det lättare att planera för en modern verksamhets breda spektrum av behov. Systemet kan också beräkna måltidsverksamhetens miljöpåverkan utifrån den kost som serveras i matsalarna.

– Från politikerna kommer allt högre krav på minskat koldioxidutsläpp och större andel ekologiska ingredienser. Allt det går att styra på portionsnivå med Matilda och är något som vi håller på att utveckla just nu, säger Ann-Kristin Svensson på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Insikten om matens klimatpåverkan var också en av de avgörande detaljerna när Marks kommun skulle upphandla ett nytt kostplaneringssystem.

– Matilda utmärker sig genom att utvecklingstakten och ambitionsnivån är starkare än hos andra system. Det finns också ett engagemang och en kompetens hos Foodit kring de utmaningar som just dagens måltidsverksamheter står inför. Det syns även i systemet, säger Katarina Valeria Petersson på Marks kommun.