Referenser

Hässleholms kommun

hassleholm

Vi har satsat på en administrativ tjänst inom kostenheten med fokus på att utveckla Matildas användning inom äldreomsorgen och ett antal skolor och förskolor. Vi har fokuserat på att bygga upp grunderna i systemet såsom recept, matsedlar, prislistor, kundregister, kopplingar, statistik mm. Vi har gjort stora besparingar och fått en höjd kvalitét genom att hemtjänstens beställning till hemmaboende är personlig, rätt kost till rätt person!

Sara Martinsson, Louise Roth och Lena Widarsson, Hässleholms kommun


Tjörns Måltids AB

”Specialkostkontrollen är en del av vår kvalitetssäkring”

Matildas specialkostfunktion underlättar vårt dagliga arbete och skapar en hög säkerhet för specialkoster. Specialkostfunktionen hanterar alla led, från specialkost- beställningar på personnivå, kontroll av allergener i recept, produktionsunderlag, personliga etiketter till fakturering och uppföljning.

Solbritt Törnqvist, Tjörns Måltids AB


Eskilstuna kommun

Matilda hjälper oss med vår kvalitetssäkring. Matlådor med personlig etikett har blivit ett lyft för vår verksamhet. Leveranserna har blivit säkrare och vi håller nere svinn. Vi är också mycket nöjda med den lyhörda och engagerande personalen hos Foodit som utvecklar systemet efter våra behov.

Pernilla Berg, Kostkonsulent Eskilstuna kommun


Några ord från våra kunder

Support i världsklass.

Vi har arbetat kontinuerligt med att använda Matildas olika delar. Vi har skapat tydliga tillagnings-anvisningar, jobbat med rå- och tillagad vikt på recepten och därmed kvalitetssäkrat och sparat pengar. Vi har också jobbat mycket med beställarna och hur de kan påverka svinnet genom att de bara beställer det de behöver i Matilda.

WebbMatilda underlättar jättemycket både för den som beställer och för köken.

Matilda gör hela hanteringen från beställning via produktion till ätande gäst säker och trygg. Hon ger svar på tal om innehåll av energi, energigivare, näringsämnen och allergener. Jag som administrerar Matilda kan lätt hitta svar om någon har frågor eller ifrågasätter maten och dess innehåll. Att all information om maten finns tillgänglig för beställaren minskar frågorna till köket.

Matilda är ett fantastiskt verktyg för att skapa kundanpassade måltider vilket ger en högre livskvalitet för våra kunder/matgäster.

Nu har vi full koll på specialkosten.

Vi skulle inte klara oss utan Matilda.

Nu har vi full koll på vårt lager. Rätt produkt på rätt plats och i rätt mängd.